Hotline: 0938912178

Đặc sản

Tìm kiếm Đặc Sản

-13% Khô Cá Dứa 1 Nắng

Hồ Chí Minh

Khô Cá Dứa 1 Nắng

Giá gốc là: 400.000 ₫.Giá hiện tại là: 350.000 ₫. Mua ngay
-11% Khô Cá Lưởi Trâu

Hồ Chí Minh

Khô Cá Lưởi Trâu

Giá gốc là: 185.000 ₫.Giá hiện tại là: 165.000 ₫. Mua ngay
-20% Khô Cá Ba Sa

Hồ Chí Minh

Khô Cá Ba Sa

Giá gốc là: 350.000 ₫.Giá hiện tại là: 280.000 ₫. Mua ngay
-8% Khô Cá Đù

Hồ Chí Minh

Khô Cá Đù

Giá gốc là: 180.000 ₫.Giá hiện tại là: 165.000 ₫. Mua ngay
-11% Khô Cá Dứa 1 Nắng

Hồ Chí Minh

Khô Cá Dứa 1 Nắng

Giá gốc là: 450.000 ₫.Giá hiện tại là: 400.000 ₫. Mua ngay
-11% Khô cá đù xe tải

Hồ Chí Minh

Khô cá đù xe tải

Giá gốc là: 185.000 ₫.Giá hiện tại là: 165.000 ₫. Mua ngay
-7% Cua Cần Giờ

Hồ Chí Minh

Cua Cần Giờ

Giá gốc là: 350.000 ₫.Giá hiện tại là: 325.000 ₫. Mua ngay